Jordbruket

Skarhult bedriver traditionell skånsk växtodling om ca 920 hektar. De fyra huvudgrödorna är vete, sockerbetor, korn och ekologisk potatis.

Nu är skörden inne.
Nu är skörden inne.

Odlingsstrategien kallas cross cropping och stammar från England. 520 hektar odlas ekologiskt enligt Krav. Därutöver är 30 hektar energiskog i form av Salix. Salixen nyttjas i gårdens fjärrvärmeanläggning. Efter två till tre år skördas Salix, torkas i det fria för att sedan bli till värme i gårdens biopanna.