Sponsorer

Skarhults kulturminnes bok Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott och utställningarna Den dolda kvinnomakten, Barnen på Skarhults slott och Älskare och älskarinnor har rönt stort intresse.
Hittills har projekten stötts av:

Sponsorer:
Sparbanken Skåne  
Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta
MittSkåne Utveckling
Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Länsstyrelsen i Skåne
Region Skåne
Helge Ax:son Johnsons stiftelse 
Gustav VI Adolfs minnesfond för svensk kultur
Åke Wibergs stiftelse
Kjell och Märta Beijers stiftelse 
Kungliga Patriotiska sällskapet
Stiftelsen Längmanska kulturfonden  

 Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen
Sten K Johnson stiftelsen
Sophie Ehrensvärd
Skarhults gods
Njuta Films
Svensk-danska kulturfonden 
Riddarhusets kulturfond
AB Stockholms Auktionsverk 
Stiftelsen Millenium 
Barbro Osher Pro Suecia Foundation

 Stort tack till Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta och Sparbanken Skåne som har gjort utställningen
"Älskare och Älskarinnor - njutning och åtrå 500 år" möjlig.

Sparbanken sk ne st rre logga
Eu flagga europeiska jordbruksfonden f rg

 Stort tack till Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för stöd till projektet "Mötesplats Skarhults slott", inte minst för den nya fina toaletten!

Läs gärna mer om EU Kommissionens arbete med Jordbruk och Landsbygdsutveckling här

Leader f rg

 Stort tack till MittSkåne Utveckling för stöd till projektet "Mötesplats Skarhults slott" som möjliggjort 2017 års parktur och samtalsserien "Ärligt talat"